Företagande

 • Framtidens bolagsstämma: Digital och personlig

  Framtidens bolagsstämma: Digital och personlig

  ”Framtidens bolagsstämma går mot ett digitalt format, ett steg som förändrar aktiebolagens högsta beslutande möten. Med en ny lag från januari 2024 kan bolagsstämmor hållas online, vilket ökar tillgänglighet och minskar miljöpåverkan. Digitala stämmor möjliggör globalt deltagande och främjar effektivitet och transparens i företagsledningen. Denna utveckling speglar en modern företagsstyrning och kräver att företag anpassar…

 • Hantera eget uttag i enskild firma – en guide

  Hantera eget uttag i enskild firma – en guide

  Hantera eget uttag i enskild firma på rätt sätt för att säkerställa företagets ekonomiska hälsa. Eget kapital är kärnan i din enskilda firma och påverkas direkt av egna uttag och insättningar. En korrekt hantering och bokföring av dessa transaktioner är avgörande för en sund företagsekonomi. Lär dig hur egna uttag minskar kapitalet, medan egna insättningar…

 • Vad är arbetsmiljö – din guide till ett bättre jobb

  Vad är arbetsmiljö – din guide till ett bättre jobb

  Arbetsmiljö är avgörande för både anställdas välmående och företags framgång. I denna guide utforskar vi vad arbetsmiljö är, varför den är viktig och hur den regleras genom arbetsmiljölagen. Vi tittar på Arbetsmiljöverkets roll, betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete och ger konkreta tips för att skapa en sund arbetsmiljö. Genom att fokusera på kontinuerliga förbättringar och framtidens…

 • Bokför årets resultat – Steg för steg guide

  Bokför årets resultat – Steg för steg guide

  Lär dig att bokföra årets resultat och navigera i bokslutets värld med vår steg-för-steg guide. Förståelsen av vinst och förlust i aktiebolag och hanteringen av eget kapital i enskilda firmor är essentiell. Oavsett om det handlar om att bokföra vinst eller hantera förluster, är det viktigt att följa korrekt bokföringspraxis för ditt företags ekonomiska hälsa.…

 • Årsredovisning i enskild firma: En guide

  Årsredovisning i enskild firma: En guide

  Att förstå vikten av en årsredovisning för enskild firma är avgörande för företagets ekonomiska hälsa och framtid. Denna guide belyser nyckelelementen från strategisk planering till lagkrav och praktiska steg. Med korrekt genomförd inventering, systematiserad bokföring och insikt i bokslutscykeln säkras transparens och underlag för framtida beslut. En fullständig och laglig årsredovisning är fundamentet för varje…

 • Gör rätt avdrag för representation och konferens

  Gör rätt avdrag för representation och konferens

  Säkerställ avdrag för representation genom att förstå reglerna och praktisera noggrann dokumentation. Vi guidar dig genom vad som klassificeras som avdragsgill representation, viktiga momsregler och skillnaden mellan intern och extern representation. Lär dig hur konferenser hanteras skattemässigt och vikten av att koppla representation till affärsnytta för att undvika fel i företagets räkenskaper och potentiella problem…

 • Traktamente 2024: Så maximerar du avdraget

  Traktamente 2024: Så maximerar du avdraget

  Traktamente är ersättning för merkostnader vid tjänsteresor och det är viktigt att förstå reglerna för att maximera avdrag för traktamente. För 2023 är det skattefria beloppet 260 kr per dag och för 2024 är det 290 kr. Regelverket innebär att resor över 50 km med övernattning berättigar till traktamente. Vid långvariga tjänsteresor minskar beloppet med…

 • A-kassa för egenföretagare: din guide till ersättningen

  A-kassa för egenföretagare: din guide till ersättningen

  Som egenföretagare kan a-kassa vara en värdefull trygghet vid inkomstbortfall. Det krävs att företaget är vilande och varje a-kassa har egna regler. Småföretagarnas A-kassa är ett exempel som riktar sig till egenföretagare. Ersättningen baseras på tidigare inkomst och kan uppgå till 680 kronor per dag. För nystartade finns särskilda regler och aktiebolagsägare måste även beakta…

 • Kan man göra avdrag för kontor hemma?

  Kan man göra avdrag för kontor hemma?

  Att förstå avdrag för kontor hemma är avgörande för företagare och frilansare som arbetar hemifrån. Det minskar din skattepliktiga inkomst och stödjer flexibelt arbetsliv. Inte alla är berättigade; det krävs att arbetsrummet är nödvändigt och används exklusivt för yrkesmässig verksamhet. Reglerna varierar mellan olika företagsformer som enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Det är viktigt att…

 • Vad är fusion? – En komplett guide till bolagsfusion

  Vad är fusion? – En komplett guide till bolagsfusion

  I denna artikel kommer vi att utforska vad en fusion är och hur den påverkar företag och den ekonomiska marknaden. Vi kommer att ge en komplett förståelse för fusion och vad det innebär, inklusive de olika faserna i en fusionsprocess. Vi har även en expert, John Knutsson, som delar sina insikter och ger pålitliga råd…

 • Guide till avdrag för mobiltelefon 2024

  Guide till avdrag för mobiltelefon 2024

  I den här guiden täcker vi allt du behöver veta om avdrag för mobiltelefon för ditt företag 2024. Från de grundläggande reglerna som Skatteverket ställer för avdragsgill mobilanvändning till praktiska tips för att maximera dina avdrag. Vi diskuterar även vikten av att välja rätt abonnemang, hur man hanterar privatsamtal som en förmån, och vanliga misstag…

 • Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

  Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

  Denna artikel handlar om hur företag kan maximera avdrag för friskvård för att främja anställdas hälsa, öka produktivitet och förbättra arbetsmiljön. Artikeln täcker regler, begränsningar och fördelar med friskvårdsavdrag, inklusive hur olika företagsformer kan dra fördel av det. Informationen är till nytta för företagsägare som vill utnyttja detta avdrag till fullo, samtidigt som de uppfyller…

 • Effektiv bokföring av personalkostnader

  Effektiv bokföring av personalkostnader

  Bokföring av personalkostnader är en viktig del av att driva ett företag effektivt. I denna artikel får du en översikt över hur bokföring av personalkostnader fungerar och praktiska tips för korrekt bokföring. Vi går igenom kategorisering av personalkostnader, hantering av semesterlöner och redovisning av löneskatter och arbetsgivaravgifter. Du får även praktiska bokföringsexempel och tips för…

 • Föräldrapenning när du driver företag: Så funkar det

  Föräldrapenning när du driver företag: Så funkar det

  Att ta ut föräldraledighet som egenföretagare kan vara komplicerat och innebära extra utmaningar. För att navigera i föräldrapenningens vatten som egenföretagare är det viktigt att förstå reglerna för föräldrapenning och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Föräldrapenningen beror på vilken företagsform du har, antingen aktiebolag eller enskild firma. För att få rätt ersättning är det viktigt att…

 • Bokföring av representation: en praktisk guide

  Bokföring av representation: en praktisk guide

  Bokför korrekt representation och maxa avdrag med vår guide. Lär dig skillnaden mellan intern och extern representation, dokumentationskrav, momsregler, vad som är avdragsgilla kostnader och hur du bokför evenemang. En välskött bokföring av representation stärker företagets ekonomi och efterlevnad.

 • Så räknar du ut soliditeten i ditt företag

  Så räknar du ut soliditeten i ditt företag

  Soliditet är ett nyckeltal som visar på ett företags finansiella styrka genom att jämföra eget kapital med totala tillgångar. Att räkna ut soliditet är centralt för att förstå ett företags långsiktiga stabilitet och oberoende. Formeln för att beräkna soliditeten är Justerat eget kapital / Totala tillgångar, vilket ger en procentandel som representerar företagets finansiella hälsa.…

 • Så optimerar du datorinköp för ditt företag

  Så optimerar du datorinköp för ditt företag

  Att köpa dator på företaget innebär viktiga skatteavdrag och avskrivningar som kan påverka företagets ekonomi. Direktavdrag tillämpas för inköp under 26 250 kronor, medan dyrare investeringar kräver avskrivningsplaner. Speciella regler finns för prestandakrävande datorer och blandad privat och affärsmässig användning. Egenföretagare kan göra avdrag för datorer som ägs privat, och olika regler gäller för avdrag…

 • När företaget fallerar: Vad händer vid konkurs?

  När företaget fallerar: Vad händer vid konkurs?

  Detta inlägg förklarar vad som händer vid konkurs i Sverige, från inledning till avslut. Vi utforskar alla steg inklusive ansökan till tingsrätten, utnämning av konkursförvaltare, fördelning av tillgångar och avslutning av konkursen. Vi tar även upp rollen av Kronofogdemyndigheten och möjliga konsekvenser för företagaren. Slutligen betonar vi att trots negativa konsekvenser, kan konkursprocessens slut innebära…

 • Vad är bästa hosting för små företag

  Vad är bästa hosting för små företag

  Letar du efter bästa hosting för små företag? Vår guide hjälper dig att navigera bland alternativen. Viktigt är att tänka på upptid, hastighet och kundsupport. Vi listar de topprankade alternativen för 2023 anpassade för småföretagarens behov, inklusive svenska lösningar, prisvärda val och premiumalternativ. Glöm inte att kontrollera förnyelsepriser och tekniska specifikationer som SSD och SSL,…

 • Förstå vad rörelsekapital är och hur du optimerar det

  Förstå vad rörelsekapital är och hur du optimerar det

  Rörelsekapital är avgörande för ett företags ekonomiska hälsa och påverkar dess förmåga att betala utgifter och finansiera daglig verksamhet. För att beräkna rörelsekapitalet kan olika formler användas, beroende på företagets typ. För att förbättra rörelsekapitalet kan strategier som kostnadsminskning och effektivisering implementeras. Rörelsekapitalet bör också vara en del av företagets strategiska planering för att sätta…

 • Affärsidéer: Inspiration och exempel för entreprenörer

  Affärsidéer: Inspiration och exempel för entreprenörer

  En affärsidé är avgörande för att definiera företagets riktning och hur man skapar värde för kunder och samhälle. För att lyckas krävs förståelse för marknadsbehov och en klar USP. Studera exempel på affärsidéer från framgångsrika företag som IKEA och Volvo kan ge inspiration och insikt. Innan man realiserar sin idé, bör man testa och kritiskt…

 • Förstå moms på frakt – din kompletta guide

  Förstå moms på frakt – din kompletta guide

  Att förstå moms på frakt är kritiskt för företagares ekonomiska redovisning och prissättning. Korrekt bokföring av fraktkostnader, som kan falla under olika kontogrupper beroende på inköp eller försäljning, är viktigt för att undvika juridiska och ekonomiska komplikationer. Internationell handel komplicerar vidare momshantering på grund av olika momssatser. Att hålla sig informerad genom till exempel Skatteverkets…

 • Bli miljonär med Warren Buffetts metoder

  Bli miljonär med Warren Buffetts metoder

  Upptäck 10 sätt att bli miljonär med Warren Buffetts beprövade metoder för finansiell framgång. Den legendariska investeraren delar med sig av sina strategier för att växa sparpengar till förmögenhet, från att återinvestera vinster till att förstå vikten av att leva under sina medel. Buffetts råd sträcker sig bortom pengar, betonar ett rikt liv med hälsa…

 • Beräkna avkastning på eget kapital enkelt

  Beräkna avkastning på eget kapital enkelt

  Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som mäter hur effektivt företag omvandlar ägarnas kapital till vinst. Det är en viktig indikator på företagets lönsamhet och nyttjas för att jämföra olika företags kapitalförvaltning. Ett högt värde kan signalera god företagsledning och stark affärsstrategi. Formeln för att beräkna avkastning på eget kapital är Nettoresultat / Justerat…

 • Nya sätt att tjäna pengar hemifrån 2024

  Nya sätt att tjäna pengar hemifrån 2024

  Att omskapa hobbyn till en inkomstkälla är möjligt med passion och strategi. Upptäck hur tjänar man pengar genom att sälja handgjorda produkter, delta i idétävlingar eller driva en webbutik med dropshipping. Frilansarbete och onlineundervisning är andra vägar, likaså att sälja digitalt innehåll och virtuella upplevelser. Sociala medier erbjuder plattformar för influencers, medan affiliatemarknadsföring och investeringar…

 • Inkassokrav i företaget – så hanterar du situationen

  Inkassokrav i företaget – så hanterar du situationen

  Att hantera inkassokrav är en utmaning för företagare. Det är viktigt att snabbt verifiera fakturans korrekthet och kommunicera med inkassobolaget för att undvika extra avgifter och juridiska konsekvenser. Betalningsanmärkningar från inkasso skadar företagets kreditvärdighet. Förebyggande åtgärder och proaktiv likviditetsförvaltning minskar risker relaterade till inkasso. Samarbeta med leverantörer och överväg alternativa finansieringar för att skydda företagets…

 • Så maximerar du avdrag för dubbelt boende

  Så maximerar du avdrag för dubbelt boende

  Att förstå och maximera avdrag för dubbelt boende kan spara dig tusentals kronor årligen. Avdraget är tillgängligt för dig som på grund av jobbet måste bo på två orter, förutsatt att vissa kriterier som distans och tidsbegränsningar uppfylls. Viktigt att känna till är även avdragen för hemresor och hur schablonbeloppet för ökade levnadskostnader beräknas. För…

 • Fällorna med räntefördelning i enskild firma

  Fällorna med räntefördelning i enskild firma

  Räntefördelning kan verka fördelaktigt för enskilda firmor genom lägre skatt på vinst, men det är viktigt att vara medveten om nackdelar med räntefördelning. Dessa nackdelar uppstår speciellt vid negativ räntefördelning som kan leda till högre skattebördan om företagets skulder överstiger tillgångar. Det är avgörande att noga överväga personliga förhållanden och företagets ekonomi före tillämpning, för…

 • 9 smarta vägar till extra pengar vid sidan av jobbet

  9 smarta vägar till extra pengar vid sidan av jobbet

  Att tjäna extra pengar vid sidan av jobbet är avgörande för många i dagens ekonomi. Frilansande via Fiverr, att starta en dropshipping-verksamhet, eller att omvandla hantverkshobbyn till en inkomstkälla via plattformar såsom Etsy och Tradera är utmärkta alternativ. Andra metoder inkluderar att delta i betalda undersökningar, investera i aktier och fonder för passiv inkomst, eller…

 • Starta eget bidrag 2024 – din guide till framgång

  Starta eget bidrag 2024 – din guide till framgång

  Drömmer du om att starta eget och bli din egen chef? Med starta eget bidrag kan du få den ekonomiska stöttning som krävs för att realisera din affärsidé. Bidraget är tillgängligt för arbetslösa som kan visa på en stark affärsplan och är redo att satsa på sin företagsvision. Arbetsförmedlingen stöttar dessutom med företagskurser och rådgivning…

 • Analysera företaget du vill förvärva

  Analysera företaget du vill förvärva

  Att analysera företaget inför ett köp är avgörande för en framgångsrik affär. Det ger insikt i företagets ställning, risker och potential, stärker din förhandlingsposition och minskar framtida överraskningar. Första intrycket vid kontakt med säljaren är också kritiskt, där trovärdighet och respekt ligger till grund för ömsesidig förståelse. En omfattande företagsanalys, inklusive due diligence och förståelse…

 • Jakten på framgång: så hittar du företag att köpa

  Jakten på framgång: så hittar du företag att köpa

  Funderar du på att bli företagsägare? Att hitta företag att köpa är en spännande men krävande process som innebär strategisk planering och finansiell beredskap. Som köpare måste du balansera personliga drivkrafter med realistiska mål och förstå din ekonomiska kapacitet. Användning av nätverk, företagsmäklare och online-plattformar är nyckeln till att hitta rätt affärsmöjlighet. Att agera som…

 • Köp företag istället för att starta från grunden

  Köp företag istället för att starta från grunden

  Att köpa företag istället för att starta ett nytt erbjuder många fördelar såsom en befintlig kundbas och erfaren personal, vilket kan spara tid och minska riskerna. När du köper ett företag tar du över en etablerad verksamhet med beprövade processer och slipper de initiala växtvärkerna. Viktigt är att förstå juridiken, ekonomin och de personliga egenskaper…