Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

Maximera hälsoavdragsförmåner för anställda i olika företagsformer.

Läs sammanfattningen

Denna artikel handlar om hur företag kan maximera avdrag för friskvård för att främja anställdas hälsa, öka produktivitet och förbättra arbetsmiljön. Artikeln täcker regler, begränsningar och fördelar med friskvårdsavdrag, inklusive hur olika företagsformer kan dra fördel av det. Informationen är till nytta för företagsägare som vill utnyttja detta avdrag till fullo, samtidigt som de uppfyller Skatteverkets regler och riktlinjer.

Att investera i sina anställdas hälsa genom friskvårdsavdrag har visat sig ge stor utdelning i form av högre produktivitet och gladare medarbetare. Men hur går det till, vilka regler gäller, och hur kan du maximera fördelarna i ditt företag? I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta.

Så fungerar avdrag för friskvård för ditt företag

Avdrag för friskvård är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda för att främja deras fysiska och psykiska hälsa. Detta innebär att arbetsgivaren kan betala för olika friskvårdsaktiviteter, till exempel gymkort eller ridlektioner, och dra av dessa kostnader i bolagets deklaration. Kongressen för avdrag för friskvård är satt till 5 000 kr per anställd och år. Överskrids detta belopp betraktas det som skattepliktig lön i sin helhet.

Vem får dra nytta av förmånen?

En viktig grundregel för friskvårdsbidraget är att det ska erbjudas alla anställda på företaget. Det går alltså inte att bara ge friskvårdsbidrag till vissa, utvalda anställda. Förmånen måste även vara av enklare slag och mindre värde för att vara skattefri. Detta innebär att kostnaden för aktiviteten inte får överstiga det belopp som skatteverket har fastställt, nämligen 5 000 kr per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan gälla för aktiviteter som massage, golf, ridning, skidåkning, segling, dykning och kajakpaddling.

Olika spelregler för olika företagsformer

Reglerna kring avdrag för friskvård skiljer sig åt beroende på företagets form. För ägare i enskild firma och handelsbolag finns inga möjligheter till avdrag för friskvård, då de inte räknas som anställda. För ägare av aktiebolag gäller dock andra regler. Eftersom ägare av aktiebolag räknas som anställda, kan de utnyttja friskvårdsbidraget precis som andra anställda. Vidare kan enskilda näringsidkare dra av för vissa friskvårdsaktiviteter om de är rehabiliterande och nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten.

När ägaren också är anställd

För företagare som även är anställda i sitt eget aktiebolag gäller att de har rätt till samma friskvårdsbidrag som sina anställda. De kan be om friskvårdsbidrag för skattefria friskvårds- och motionsaktiviteter upp till 5000 kr/år. Detta innebär att fler företagare ser potentialen i att maxa avdraget för friskvård och göra det till en del av sin företagsstrategi. Inte bara hjälper det medarbetare att hålla sig friska och produktiva, men det kan också ge betydande skattefördelar för företaget.

Fördelarna med att göra avdrag för friskvård

Förutom de uppenbara hälsoskäl, finns det även starka ekonomiska skäl till att utnyttja friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5 000 kr och inkluderar en rad olika aktiviteter. Så om du som företagare investerar i dina anställdas hälsa – genom till exempel att skaffa ett företagsgymkort – kommer det inte bara att förbättra deras välbefinnande, men även potentiellt att leda till högre produktivitet och minska sjukfrånvaron.

Maximera hälsoavdrag förmåner för företag i Sverige.

Friskare personal, friskare företag

Studier har visat att friskare anställda presterar bättre, är mer produktiva och sjukskrivs mindre, vilket sparar företag pengar. I sin tur kan detta förbättra bolagets lönsamhet och bidar till en mer tillfredsställande arbetsmiljö. Alltså, genom att uppmuntra och investera i anställdas fysiska hälsa genom friskvård kan företaget skapa en mer produktiv, glad och hälsosam personalstyrka.

Viktiga begränsningar och detaljer att ha i åtanke

När det kommer till friskvårdsavdrag måste vissa gränser och villkor iakttas. Som vi nämnt tidigare, är en av dessa att bidraget får uppgå till högst 5 000 kr per anställd och år. Mer än så, och hela bidraget ses som skattepliktig inkomst. Dessutom, för att vara avdragsgillt, måste friskvårdsbidrag erbjuda alla anställda och anses vara av mindre värde. Detta innebär att arbetsgivare bör undvika att bekosta dyra träningspass eller exklusiva aktiviteter. Istället bör fokus ligga på att hitta balansen mellan att stödja anställdas hälsa och att hålla sig inom de av Skatteverket fastställda beloppen.

Skatteverkets riktlinjer för friskvårdsbidrag

För mer information och vägledning rekommenderar vi att du besöker Skatteverkets hemsida där du kan hitta mer uttömmande information om avdrag för friskvård. Du kan också hitta detaljerade riktlinjer om vilka aktiviteter som räknas som avdragsgilla, samt några exempel på undantag och vad som kan räknas som av mindre värde. Här kan du också hitta information om hur friskvårdsbidrag behandlas för olika företagsformer.

Slutsatser – ditt nästa steg för friskvårdsbidraget

Avdrag för friskvård är en viktig förmån som kan bidra till bättre hälsa och högre produktivitet bland anställda. Först och främst, kom ihåg att alla anställda ska ha rätt till bidraget, vare sig de är deltidsanställda, heltidsanställda, eller i detta fall även företagets ägare (i aktiebolag). Dessutom är det viktigt att hålla sig inom det skattefria beloppet om 5 000 kr, eftersom mer än så skulle betraktas som skattepliktig inkomst. Slutligen, för att få mest ut av avdraget, se till att du investerar i aktiviteter och förmåner som faktiskt kommer att användas och uppskattas av dina anställda. I slutändan kan friskvårdsbidrag bli en värdefull investering i dina anställdas välbefinnande, och därmed i företagets framgång.

FAQ – Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

Kan gymkort och andra friskvårdsaktiviteter vara avdragsgilla för anställda i ett företag?

Ja, gymkort och andra friskvårdsaktiviteter kan vara avdragsgilla för anställda i ett företag. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna avdragsgillhet inte gäller för ägare av enskild firma eller handelsbolagsdelägare eftersom de inte räknas som anställda.

Vad gäller vid ett skattefritt friskvårdsbidrag?

Ett skattefritt friskvårdsbidrag kan uppgå till högst 5 000 kr per anställd och år. Om ett friskvårdsbidrag överstiger 5 000 kr anses det som skattepliktig lön i sin helhet.

Hur räknas ägare av aktiebolag i sammanhanget?

Ägare av aktiebolag räknas som anställda och kan därför göra avdrag för friskvård. Detta inkluderar till exempel gymkort och andra friskvårdsaktiviteter.

Kan enskilda näringsidkare dra av för vissa aktiviteter?

För enskilda näringsidkare kan vissa aktiviteter som ingår i friskvårdsbidraget dras av om de är rehabiliterande och nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten. Friskvårdsbidraget är dock inte avdragsgillt för dessa näringsidkare på samma sätt som för anställda.

Vad händer om arbetsgivaren tillhandahåller motions- och friskvårdsförmåner av större värde än vad som anses som mindre värde?

Om arbetsgivaren tillhandahåller motions- och friskvårdsförmåner av större värde än vad som anses som mindre värde, anses förmånerna skattepliktiga. Det är därmed viktigt för arbetsgivare att förstå värdet av de förmåner de erbjuder till sina anställda för att undvika skatteplikt.

Photo by Li Sun on Pexels.

Photo by The Lazy Artist Gallery on Pexels.

Om skribenten

Profilbild för Lisa Hansson Hjert