Lisa Hansson Hjert

 • Förstå substansvärde för smartare investeringar

  Förstå substansvärde för smartare investeringar

  Substansvärde är avgörande för att förstå ett företags ekonomiska värde, där tillgångar minus skulder är nyckeln. Att känna till substansvärdet är viktigt vid investeringar eftersom det hjälper till att skilja mellan bokfört och marknadsvärde, vilket kan avslöja undervärderade aktier. Substansvärdet används även utanför börsen, exempelvis inom fastighet och konst, för att göra välgrundade investeringsbeslut. Det…

 • Din guide till att spara ihop en miljon

  Din guide till att spara ihop en miljon

  Att spara ihop en miljon börjar med tidig och regelbunden sparande för att utnyttja ränta-på-ränta-effekten. Sätt delmål och anpassa livsstilen för en hållbar spartakt. Automatisera sparandet, öka inkomster och investera klokt för att accelerera kapitaltillväxten. Bygg finansiell kunskap och var beredd på ekonomiska svängningar. Uthållighet och anpassningsbarhet i sparandet är nyckeln till att nå målet…

 • Amortera eller spara: Vilket är klokast för dig?

  Amortera eller spara: Vilket är klokast för dig?

  I dagens ekonomiska klimat ställs många inför valet att amortera eller spara. Det är en avgörande del av personlig finansplanering som kräver noggrann övervägning av din ekonomiska situation. Att amortera minskar skulder och räntekostnader, medan sparande erbjuder flexibilitet och kan leda till högre avkastning. För att göra det bästa valet bör du bedöma faktorer som…

 • NAV-kursen förklarad

  NAV-kursen förklarad

  NAV-kursen är avgörande för ditt fondsparande då den påverkar priset per fondandel vid köp och försäljning. Förståelsen av nav-kursen, dess påverkan på ekonomin och rätt timing vid transaktioner kan optimera din investering. Historisk data och framtidsutsikter av nav-kursen, samt faktorer som en fonds innehåll och förvaltarens expertis, är essentiella för att bygga en robust fondstrategi.…

 • 20 sätt att tjäna pengar på din gamla teknik

  20 sätt att tjäna pengar på din gamla teknik

  Upptäck 20 innovativa sätt att tjäna pengar på gammal teknik! Från att sälja på marknadsplatser som Tradera och Blocket, till att delta i återvinningsprogram, denna guide visar hur du kan omvandla din överblivna elektronik till kontanter. Lär dig om inbytesprogram hos stora återförsäljare för rabatter på nya köp, samt hur du kan skapa en följsam…

 • Är värdepapperslån turbo för sparandet?

  Är värdepapperslån turbo för sparandet?

  Värdepapperslån kan boosta ditt sparande genom att ge dig möjlighet att låna pengar mot värdepapper och öka din investeringskapacitet. Det är viktigt att förstå riskerna och ha en genomtänkt strategi. Ett värdepapperslån passar bäst för den erfarne investeraren med god marknadskunskap och en solid riskhanteringsplan. Grundprinciper som strategi, kostnadsmedvetenhet och marknadsberedskap är avgörande för framgång.…

 • Strategisk direktavkastning för finansiell frihet

  Strategisk direktavkastning för finansiell frihet

  Att uppnå ekonomisk frihet genom direktavkastning lockar många investerare. Direktavkastning anger utdelningens andel av aktiekursen och är en nyckelindikator för företags ekonomiska stabilitet. Smarta investeringar kräver noggrann urval av aktier och en långsiktig, diversifierad strategi. Återinvestering av utdelningar utnyttjar ränta-på-ränta-effekten, vilket accelererar värdetillväxten. Regelbunden uppföljning och anpassning av utdelningsportföljen är avgörande för långsiktig framgång och…

 • Så maximerar du ditt långsiktiga sparande

  Så maximerar du ditt långsiktiga sparande

  Börja ditt långsiktiga sparande idag för att säkra din ekonomiska framtid. Investeringssparkonto (ISK) med dess låga schablonskatt och enkelhet är ett utmärkt verktyg. Utnyttjandet av ränta-på-ränta effekten genom indexfonder kan ge exponentiell tillväxt på ditt sparande. Indexfonder erbjuder dessutom låga avgifter och automatisk överföring via autogiro förenklar processen. Pålitlig information för ett informerat sparande hittas…

 • Så ska du tänka kring pengar på konto

  Så ska du tänka kring pengar på konto

  Att hantera pengar på konto effektivt är avgörande för ekonomisk trygghet. Genom att skapa en buffert och ett solitt lönekonto, kan du hantera oförutsedda utgifter och undvika skuldfällan. Ett smart drag är att placera överskott i ett högräntekonto och att bygga en nödfond som täcker upp till sex månaders utgifter. Att investera i fonder kan…

 • Fondavgifter förklarade: en överblick

  Fondavgifter förklarade: en överblick

  Förstå vikten av låga fondavgifter för att optimera ditt sparande. Lär dig vilka kostnader som ingår i en fonds förvaltningsavgift och hur de påverkar avkastningen. Upptäck skillnaden mellan passiva och aktiva fonder och deras avgifter. Använd verktyg som Avanza för att jämföra fonder och undvik dolda avgifter. Följ tips för att minska avgifter och maximera…

 • Framtidens bolagsstämma: Digital och personlig

  Framtidens bolagsstämma: Digital och personlig

  ”Framtidens bolagsstämma går mot ett digitalt format, ett steg som förändrar aktiebolagens högsta beslutande möten. Med en ny lag från januari 2024 kan bolagsstämmor hållas online, vilket ökar tillgänglighet och minskar miljöpåverkan. Digitala stämmor möjliggör globalt deltagande och främjar effektivitet och transparens i företagsledningen. Denna utveckling speglar en modern företagsstyrning och kräver att företag anpassar…

 • Vad är en räntefond? Din guide till placering

  Vad är en räntefond? Din guide till placering

  Räntefonder är investeringsalternativ som ger stabilitet och lägre risk genom att innehålla räntebärande värdepapper som obligationer. De ger förutsägbar avkastning och möjlighet till värdeökning när marknadsräntor sjunker. De passar olika investeringsmål och riskprofiler, från stabila statsobligationer till potentiellt högre avkastande företagsobligationer. Räntefonder fungerar som portföljstabilisatorer, erbjuder diversifiering och skydd mot aktiemarknadens volatilitet. För att hantera…

 • Bästa ekonomiapparna 2024 – Förbättra din ekonomi

  Bästa ekonomiapparna 2024 – Förbättra din ekonomi

  Navigera i den ekonomiska djungeln med rätt ekonomi app. Överblicka, spara och optimera din ekonomi med olika appar anpassade för iOS och Android. Från lekfulla sparmetoder med Dreams till smarta matinköp med Karma och Matpriskollen. Automatisera sparande med Nowo, jämför priser med PriceRunner och maximera investeringar med Avanza och SAVR. Hantera hemekonomin med Homer och…

 • Guide till att börja spara och investera smartare

  Guide till att börja spara och investera smartare

  Att investera handlar om att ha en klar plan och rätt sparform utifrån mål och risktolerans. Strategiskt månadssparande och smart val av konto, som Investeringssparkonto (ISK), kan maximera avkastningen. Diversifiering är centralt för att minska risker och buffertsparande säkrar ekonomin. En genomtänkt handelsstrategi och löpande kunskapsutveckling är avgörande för framgångsrika investeringar. Regelbunden översyn av sparandet…

 • 7 alternativa sätt att investera pengar

  7 alternativa sätt att investera pengar

  Utforska alternativa sätt att investera bortom konventionella marknader för att diversifiera din portfölj och maximera potentialen för avkastning. Från fastigheter och ädelmetaller till unika investeringar som vin, whisky, samt konst och antikviteter. Tekniska innovationer som NFTs och digital konst erbjuder nya möjligheter, medan crowdfunding och peer-to-peer lån öppnar dörrar till direkt finansiering. Skog och förnyelsebar…

 • Årsredovisning i enskild firma: En guide

  Årsredovisning i enskild firma: En guide

  Att förstå vikten av en årsredovisning för enskild firma är avgörande för företagets ekonomiska hälsa och framtid. Denna guide belyser nyckelelementen från strategisk planering till lagkrav och praktiska steg. Med korrekt genomförd inventering, systematiserad bokföring och insikt i bokslutscykeln säkras transparens och underlag för framtida beslut. En fullständig och laglig årsredovisning är fundamentet för varje…

 • Så maxar du avdrag för trängselskatt

  Så maxar du avdrag för trängselskatt

  Optimera ditt avdrag för trängselskatt genom att förstå reglerna. För arbetsresor kan kostnader över 11 000 kr, kombinerat med milersättning, ge avdrag. För tjänsteresor är alla trängselskatter avdragsgilla. Håll noggrann körjournal för att styrka utlägg vid deklarationen och maximera återbäringen. Missade du avdraget? Begär omprövning hos Skatteverket. Förbered dina underlag i tid för att säkerställa…

 • Gör rätt avdrag för kapitalförlust – så funkar det

  Gör rätt avdrag för kapitalförlust – så funkar det

  Som investerare är det viktigt att förstå hur man hanterar avdrag för kapitalförlust för att mildra effekterna av dåliga investeringar. I Sverige är det möjligt att dra av en del av förlusten från skatten. Regelverket varierar för privata investerare och företag, samt för näringsbetingade andelar och utländska investerare. Det är också viktigt att hålla sig…

 • Lån för arbetslösa: Så lyckas du få finansiering

  Lån för arbetslösa: Så lyckas du få finansiering

  I denna artikel kommer vi att utforska olika strategier och alternativ för att få finansiering som arbetslös. En vanlig strategi är att använda sig av säkerhet, som att ställa bostad eller bil som garanti. En annan strategi är att ha en borgenär som går i god för att du kommer att betala tillbaka lånet. En…

 • Låna till skogsfastighet – att tänka på inför ditt skogsköp!

  Låna till skogsfastighet – att tänka på inför ditt skogsköp!

  Är du intresserad av att äga din egen skogsfastighet? Den här bloggen täcker allt du behöver veta från att hitta din perfekta skog till hur du kan låna till skogsfastighet. Lär dig mer om värdet av skog, både ekonomiskt och emotionellt, samt viktiga faktorer att beakta när du väljer skogsfastighet. Dessutom får du praktiska tips…

 • Klimatsäkra med smarta lån till solceller

  Klimatsäkra med smarta lån till solceller

  Investera i solceller är en växande trend i Sverige, främjat av statliga subventioner och gröna lån till solceller. Solenergi minskar beroendet av fossila bränslen och kan ge ekonomiska besparingar över tid. Initiala kostnader kan täckas av gröna rotavdrag eller genom leasing, och med minimalt underhåll är solceller ett hållbart val. Expertvägledning rekommenderas för optimal installation.…

 • Låna till fritidshus – en guide för blivande stugägare

  Låna till fritidshus – en guide för blivande stugägare

  Denna guide visar hur man säkert och smart kan låna till fritidshus. Den inkluderar tips om att välja rätt plats, förstå kostnader för drift och underhåll, planera budget och finansiering, samt att skydda din investering genom försäkringar. Guiden ger också råd om att utnyttja Rot-avdraget för renoveringar och föreslår alternativa finansieringsvägar. Den betonar vikten av…

 • Vad är fusion? – En komplett guide till bolagsfusion

  Vad är fusion? – En komplett guide till bolagsfusion

  I denna artikel kommer vi att utforska vad en fusion är och hur den påverkar företag och den ekonomiska marknaden. Vi kommer att ge en komplett förståelse för fusion och vad det innebär, inklusive de olika faserna i en fusionsprocess. Vi har även en expert, John Knutsson, som delar sina insikter och ger pålitliga råd…

 • Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

  Så maximerar du avdrag för friskvård i företaget

  Denna artikel handlar om hur företag kan maximera avdrag för friskvård för att främja anställdas hälsa, öka produktivitet och förbättra arbetsmiljön. Artikeln täcker regler, begränsningar och fördelar med friskvårdsavdrag, inklusive hur olika företagsformer kan dra fördel av det. Informationen är till nytta för företagsägare som vill utnyttja detta avdrag till fullo, samtidigt som de uppfyller…

 • Bokföring av representation: en praktisk guide

  Bokföring av representation: en praktisk guide

  Bokför korrekt representation och maxa avdrag med vår guide. Lär dig skillnaden mellan intern och extern representation, dokumentationskrav, momsregler, vad som är avdragsgilla kostnader och hur du bokför evenemang. En välskött bokföring av representation stärker företagets ekonomi och efterlevnad.

 • Förverkliga din mc-dröm: Steg för steg till körkort och hoj

  Förverkliga din mc-dröm: Steg för steg till körkort och hoj

  Att förverkliga mc-drömmen börjar med att skaffa mc-körkort. Denna guide tar dig igenom viktiga steg från teoristudier till praktisk övning, och betonar vikten av säkerhet och rätt utrustning. Vi diskuterar även valet av rätt motorcykel och hur detta matchar din livsstil, samt hur du finansierar ditt köp. Slutligen, understryker vi ansvaret som följer med att…

 • Så optimerar du datorinköp för ditt företag

  Så optimerar du datorinköp för ditt företag

  Att köpa dator på företaget innebär viktiga skatteavdrag och avskrivningar som kan påverka företagets ekonomi. Direktavdrag tillämpas för inköp under 26 250 kronor, medan dyrare investeringar kräver avskrivningsplaner. Speciella regler finns för prestandakrävande datorer och blandad privat och affärsmässig användning. Egenföretagare kan göra avdrag för datorer som ägs privat, och olika regler gäller för avdrag…

 • Så sätts räntan på företagslån – en guide

  Så sätts räntan på företagslån – en guide

  Den här bloggposten utforskar hur räntan på företagslån fastställs och vilka faktorer som påverkar den. Räntan är en viktig avgift som företagare betalar för att låna pengar och det är avgörande att förstå hur den sätts för att kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut. Inlägget diskuterar faktorer som säkerhet, risk, marknadskrafter, kreditvärdighet och långivarens kostnader. Genom…

 • Kreditvärdigheten – Varför en ansökan räcker

  Kreditvärdigheten – Varför en ansökan räcker

  Att förstå vikten av din kreditvärdighet är avgörande för att få bättre lånevillkor. Genom att göra en enda låneansökan hos Lendo kan du undvika att sänka din kreditvärdighet i onödan. Genom att använda tjänster som jämför olika långivares erbjudanden kan du få en översikt över de bästa lånealternativen utan att behöva göra flera ansökningar och…

 • Nya sätt att tjäna pengar hemifrån 2024

  Nya sätt att tjäna pengar hemifrån 2024

  Att omskapa hobbyn till en inkomstkälla är möjligt med passion och strategi. Upptäck hur tjänar man pengar genom att sälja handgjorda produkter, delta i idétävlingar eller driva en webbutik med dropshipping. Frilansarbete och onlineundervisning är andra vägar, likaså att sälja digitalt innehåll och virtuella upplevelser. Sociala medier erbjuder plattformar för influencers, medan affiliatemarknadsföring och investeringar…

 • Så maximerar du avdrag för dubbelt boende

  Så maximerar du avdrag för dubbelt boende

  Att förstå och maximera avdrag för dubbelt boende kan spara dig tusentals kronor årligen. Avdraget är tillgängligt för dig som på grund av jobbet måste bo på två orter, förutsatt att vissa kriterier som distans och tidsbegränsningar uppfylls. Viktigt att känna till är även avdragen för hemresor och hur schablonbeloppet för ökade levnadskostnader beräknas. För…

 • Smarta SMF-företagslån för kapitalökning

  Smarta SMF-företagslån för kapitalökning

  Att säkra SMF-företagslån kan vara utmanande, men med nya värderingsmetoder som ser bortom traditionell kreditvärdighet, öppnas nya dörrar för små- och medelstora företag att växa och innovera. Med fokus på faktorer som kassaflöde och intäkter, anpassade lånemöjligheter och tillgång till digitala verktyg och rådgivning, kan SMF-företag förbättra sin finansiella position. En mångsidig bedömningsmetod gagnar SMF-sektorn…

 • Refinansiera företagslån och sänk bolagets kostnader

  Refinansiera företagslån och sänk bolagets kostnader

  Att refinansiera företagslån kan vara ett smart sätt att sänka ditt företags kostnader och förbättra kassaflödet. Genom att samla befintliga lån till en och samma kredit kan du få bättre villkor och lägre räntor, vilket leder till en mer hanterbar och förutsägbar ekonomi. En noggrann jämförelse av olika erbjudanden är avgörande för att hitta den…

 • Sex steg till bättre kreditbetyg för företagare

  Sex steg till bättre kreditbetyg för företagare

  Att uppnå ett gott kreditbetyg är kritiskt för företagares ekonomiska framgång. Detta inlägg guidar företagare genom sex praktiska steg för att förbättra företagets kreditvärdighet: sköt din ekonomi noggrant, utbilda dig inom företagsekonomi, monitorera din egen kredithistorik, håll företags- och privat ekonomi åtskilt, bygg en stark företagsidentitet och vara selektiv med kreditförfrågningar. Genom att följa dessa…

 • Kapitalguiden: Smarta lån för att starta företag

  Kapitalguiden: Smarta lån för att starta företag

  Drömmer du om att bli företagare? För att realisera din idé kan ett ”lån för att starta företag” vara lösningen. Utforska olika finansieringsvägar som banklån, privata medel och bidrag för att säkra det kapital du behöver. Förbered dig genom att skapa en solid affärsplan och förstå de regulatoriska kraven. Oavsett om du har betalningsanmärkningar eller…

 • Renovera kök: Finansiering och tips för ditt drömprojekt

  Renovera kök: Finansiering och tips för ditt drömprojekt

  Att renovera kök kan vara en smart investering som förgyller hemmet och ökar dess värde. I vår guide får du värdefulla tips för att skapa ditt drömkök, från planering och design till ekonomi och slutbesiktning. Vi belyser vikten av en genomtänkt planlösning och personlig stil, samt vikten av att budgetera och jämföra offerter. Genom att…

 • Företagslån städföretag: Väx med smart finansiering

  Företagslån städföretag: Väx med smart finansiering

  Navigera i ekonomins värld för ditt städföretag För ett städföretag är finansiell stabilitet viktigt för tillväxt och framgång. Ett företagslån kan vara en smart finansieringslösning för att hantera utmaningar som ojämna kassaflöden och säsongssvingningar. Med ett företagslån kan du investera i nödvändig städutrustning och expandera din personalstyrka. Det kan också hjälpa dig att expandera ditt…

 • Snabbt företagslån – vad behöver du tänka på?

  Snabbt företagslån – vad behöver du tänka på?

  Ett snabbt företagslån kan vara till stor hjälp för företag som står inför oväntade kostnader eller behöver investera för att expandera. Genom att ha en tydlig plan för användningen av lånet och jämföra olika låneformer som traditionellt företagslån och kreditgräns kan företagare göra välgrundade beslut. Det är också viktigt att bestämma den optimala lånesumman baserat…

 • Företagslån vid nyanställning: En guide

  Företagslån vid nyanställning: En guide

  Att anställa ny personal kan vara en spännande men utmanande tid för företagare. I denna guide kommer vi att utforska företagslån som en möjlig lösning för att hantera kostnaderna vid nyanställningar och hur du kan navigera i den komplexa världen av företagsfinansiering. Vi kommer också att titta på de verkliga kostnaderna för att anställa och…

 • Förbered företaget efter storhelgerna

  Förbered företaget efter storhelgerna

  Denna bloggpost erbjuder råd för att förbereda företag för perioden efter storhelgerna, en tid som ofta präglas av minskad försäljning. Nyckelstrategier inkluderar att förstå kundåsikter, sätta nya mål, experimentera med nya produkter, visa uppskattning till kunderna och hålla koll på finanserna. Genom att vara proaktiv och anpassa sig till förändringar, kan företag navigera framgångsrikt genom…

 • Finansiera företagets utrustning effektivt

  Finansiera företagets utrustning effektivt

  Att förstå vikten av finansiering av utrustning är avgörande för företagets framgång. Att investera i modern och effektiv utrustning kan öka lönsamheten och produktiviteten. Finansieringsmetoder som leasing, avbetalning och företagslån erbjuder olika fördelar beroende på företagets behov. Det är viktigt att noggrant överväga alla alternativ för att stärka företagets ekonomi och framtida tillväxt. Ytterligare resurser…

 • Företagssnabblån: undvik UC och stärk ekonomin

  Företagssnabblån: undvik UC och stärk ekonomin

  När företagare behöver snabb och smidig finansiering utan att påverka sin kreditvärdighet negativt kan företags snabblån utan UC vara en fördelaktig lösning. Istället för att använda UC som kreditupplysningsföretag använder dessa lån alternativa kreditupplysningsföretag för att bedöma företags kreditvärdighet. Företagslån utan UC erbjuder snabbare hanteringstider, flexibla villkor och en enklare ansökningsprocess. Genom att undvika UC-förfrågningar…

 • Så undviker du konkurs

  Så undviker du konkurs

  Att snabbt uppmärksamma ekonomiska varningssignaler är avgörande för att undvika konkurs. Genom att vidta förebyggande åtgärder, som att upprätta kontrollbalansräkning och se över kostnader, kan företag undvika kapitalbrist. Det är även viktigt att undvika försenade skattebetalningar och att vara medveten om ansvaret för aktieägare i fall av insolvens. Företagsrekonstruktion och extern finansiering kan vara möjliga…

 • Jakten på framgång: så hittar du företag att köpa

  Jakten på framgång: så hittar du företag att köpa

  Funderar du på att bli företagsägare? Att hitta företag att köpa är en spännande men krävande process som innebär strategisk planering och finansiell beredskap. Som köpare måste du balansera personliga drivkrafter med realistiska mål och förstå din ekonomiska kapacitet. Användning av nätverk, företagsmäklare och online-plattformar är nyckeln till att hitta rätt affärsmöjlighet. Att agera som…

 • EIF-lån: Småföretagarens nyckel till tillväxt

  EIF-lån: Småföretagarens nyckel till tillväxt

  EIF-lån erbjuder små och medelstora företag i Europa möjligheten att få tillgänglig finansiering genom garantier från Europeiska Investeringsfonden. Dessa lån underlättar investeringar och tillväxt, särskilt för företag med begränsad säkerhet eller historik. EIF-mikrogaranti stödjer mikroföretag med lån upp till 250 000 kronor. Genom program som COSME stärks företagens konkurrenskraft med hjälp av EIF-lån, vilka även…

 • Finansieringsalternativ för småföretag

  Finansieringsalternativ för småföretag

  Upptäck smarta finansieringsalternativ för småföretag bortom traditionella banklån. Utforska leasing, tillgångsbaserad finansiering, crowdfunding, fakturafinansiering, och merchant cash advances för flexibel tillgång till kapital. Tänk även på kortsiktiga brygglån och innovativa gröna finansieringslösningar för hållbar tillväxt. Dessa alternativ kan erbjuda småföretag snabbare och mer anpassningsbara lösningar för ekonomisk utveckling och långsiktig framgång.