Föräldrapenning när du driver företag: Så funkar det

Översätt detta till svenska: komplicerad föräldraledighet självständig förstå regler föräldraförmåner inkomst förstå rollen begränsat företag lön påverka enskild firma överskott föräldraförmåner strategi informerad föräldraförmåner SGI

Läs sammanfattningen

Att ta ut föräldraledighet som egenföretagare kan vara komplicerat och innebära extra utmaningar. För att navigera i föräldrapenningens vatten som egenföretagare är det viktigt att förstå reglerna för föräldrapenning och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Föräldrapenningen beror på vilken företagsform du har, antingen aktiebolag eller enskild firma. För att få rätt ersättning är det viktigt att ha kännedom om aktiebolagets roll i föräldrapenningen och hur lönen påverkar det. För enskild firma baseras föräldrapenningen på verksamhetens överskott. För att ta ut föräldrapenning över tid är det viktigt att ha en strategi och hålla sig informerad om föräldrapenning och SGI.

Att navigera i föräldrapenningens vatten som egenföretagare

Att ta ut föräldraledighet som egenföretagare kan vara komplicerat och innebära extra utmaningar jämfört med anställda. Föräldrapenningen och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beror på vilken företagsform du har, antingen aktiebolag eller enskild firma. Det är viktigt att förstå de specifika reglerna för att kunna planera och ta ut föräldrapenning på bästa sätt.

Som egenföretagare kan du möta unika utmaningar när det gäller föräldrapenning och SGI. Personligen kan jag relatera till dessa utmaningar då jag själv har drivit eget företag under flera år och funderat över hur föräldraledighet skulle påverka min ekonomi och verksamhet. Men med rätt kunskap och planering kan du navigera dessa vatten på ett framgångsrikt sätt.

Aktiebolagets roll i föräldrapenningen

Föräldrapenningen när du driver ett aktiebolag beräknas vanligtvis baserat på den lön du tar ut från företaget. Du kan få upp till 1 116 kr per dag, vilket motsvarar sjukpenningnivån, med ett inkomsttak för SGI på 573 000 kr för år 2024. Det innebär att din föräldrapenning beror på hur mycket lön du tar ut från ditt aktiebolag.

Kassakollen – en hjälp på vägen

En hjälp på vägen för att beräkna din föräldrapenning som egenföretagare är att använda verktyget Kassakollen från Försäkringskassan. Med Kassakollen kan du enkelt få en överblick över din inkomst och hur det påverkar din föräldrapenning. Verktyget tar hänsyn till dina uttag och beräknar hur mycket föräldrapenning du kan få utifrån din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Lönen som spelar huvudrollen

SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten, beräknas utifrån din lön. För föräldrapenningåret 2024 är den maximala SGI-nivån 525 000 kr. Det innebär att om du har en högre lön än det, kommer endast 573 000 kr att räknas in i beräkningen av föräldrapenningen. Det är viktigt att vara medveten om inkomsttaket och hur det påverkar dina ersättningar under föräldraledigheten.

När enskild firma möter familjeplanering

För egenföretagare som driver enskild firma finns det vissa skillnader i beräkningen av föräldrapenning jämfört med aktiebolag. Istället för en lön används verksamhetens överskott före skatt efter avdrag som grund för beräkningen. För att få föräldrapenning som egenföretagare måste enskild firman vara över två år gammal och föräldrapenningen beror på de tre senaste årens resultat.

Dina tre senaste år talar för dig

Om du driver enskild firma kommer Försäkringskassan att ta hänsyn till de tre senaste årens resultat när de räknar ut din föräldrapenning. Det innebär att om du har haft goda resultat de senaste åren kan det bidra till att du får en högre föräldrapenning. Det är viktigt att ha koll på företagets ekonomiska situation och se till att ta ut en lön som ger dig en rimlig föräldrapenning.

För alla er med nystartade företag

För egenföretagare med nystartade företag finns det särskilda regler gällande föräldrapenning. Från och med 1 augusti 2018 har nystartade aktiebolag samma beräkning av SGI som enskilda näringsidkare under en längre uppbyggnadstid på 36 månader istället för de vanliga 24 månaderna. Det ger dig som nystartad företagare mer tid att etablera din verksamhet innan SGI beräknas.

Uppbyggnadstiden som ger dig andrum

Genom den utökade uppbyggnadstiden kan du som egenföretagare med nystartat företag få en längre period innan föräldrapenningen beräknas. Det kan vara en värdefull andrumstid där du kan fokusera på att bygga upp ditt företag och samtidigt ha möjlighet att ta ut föräldrapenning när du behöver det. Det är viktigt att känna till dessa regler för att kunna göra en balanserad planering för din egen företagande och föräldraledighet.

Hur du tar ut föräldrapenning över tid

Föräldrapenning kan tas ut under en period av 480 dagar per barn som egenföretagare. Av dessa är 390 dagar på sjukpenningnivå och de återstående 90 dagarna på lägstanivå, där ersättningen är 180 kr per dag. Det är viktigt att ha en strategi för att planera uttaget av föräldrapenning över tiden så att du kan få en jämn och hållbar försörjning under föräldraledigheten.

Strategier för de 480 dagarna

När det kommer till att ta ut föräldrapenning som egenföretagare kan det vara bra att ha en strategi för att fördela uttaget över de 480 dagarna. En strategi kan innebära att ta ut föräldrapenning under vissa perioder när du har mindre arbete eller planera för längre perioder av heltidsföräldraledighet. Det är viktigt att du beaktar din företags ekonomi och planerar för att undvika ekonomiska svårigheter under föräldraledigheten.

Vikten av att hålla sig informerad

Som egenföretagare är det viktigt att hålla sig informerad om föräldrapenning och SGI. Reglerna kan ändras och det kan finnas specifika förutsättningar beroende på din företagsform. Genom att vara uppdaterad kan du undvika missförstånd och säkerställa att du får rätt föräldrapenning.

Verktyg och resurser för att hålla dig ajour

För att hålla dig ajour med föräldrapenning och SGI kan du använda resurser och verktyg från Försäkringskassan. Unionen och Ledarna är också bra källor för information och stöd för egenföretagare. Genom att använda dessa resurser kan du få värdefull kunskap och säkerställa att du får rätt information för att ta beslut om din föräldraledighet som egenföretagare.

Sammanfattning och nästa steg

Föräldrapenning och SGI kan vara komplicerat när du driver eget företag, men med rätt kunskap och planering kan du navigera dessa vatten på ett framgångsrikt sätt. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan aktiebolag och enskild firma i beräkningen av föräldrapenning och att vara medveten om de specifika regler som gäller för nystartade företag. Genom att skapa en strategi för uttaget av föräldrapenning och hålla sig informerad kan du säkerställa att du får rätt ersättning under föräldraledigheten.

För att fortsätta din resa som egenföretagare rekommenderar jag att du följer Unionen och Ledarnas resurser för ytterligare stöd och information. Det är också bra att kontinuerligt hålla koll på Försäkringskassans hemsida för eventuella uppdateringar kring föräldrapenning och SGI. På så sätt kan du vara säker på att du har den senaste och mest relevanta informationen för att fatta beslut om din föräldraledighet som egenföretagare.

FAQ – Föräldrapenning när du driver företag: Så funkar det

Vilken grund används för att beräkna föräldrapenning när man driver ett företag?

Grunden för att beräkna föräldrapenning när man driver ett företag beror på företagsformen. För anställda i aktiebolag beräknas föräldrapenningen utifrån uttagen lön, med ett maximalt belopp på 1 116 kr per dag baserat på sjukpenningnivå. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) har ett inkomsttak på 573 000 kr för år 2024. För enskilda näringsidkare beräknas föräldrapenningen utifrån verksamhetens överskott före skatt efter avdrag.

Vilka regler gäller för föräldrapenning när man har ett nystartat aktiebolag?

Från och med 1 augusti 2018 gäller en lagändring som innebär att nystartade aktiebolag har sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknad på samma sätt som enskilda näringsidkare under 36 månadernas uppbyggnadstid. Detta innebär att de får föräldrapenning jämförbar med anställda med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet under de första 36 månaderna.

Hur beräknas föräldrapenning för enskilda näringsidkare med en enskild firma?

För enskilda näringsidkare med en enskild firma beräknas föräldrapenningen baserad på verksamhetens överskott före skatt efter avdrag. Detta beror på de tre senaste årens resultat, om firman har varit verksam i över två år.

Kan man ta ut lön och föräldrapenning samtidigt som enskild näringsidkare?

Ja, som enskild näringsidkare kan man ta ut lön och föräldrapenning samtidigt. Föräldrapenningen beräknas baserad på verksamhetens överskott före skatt efter avdrag, medan lönen kommer från ens företag.

Vilken ersättning får man om man har ingen eller låg lön som enskild näringsidkare?

Om man inte får någon lön, eller om lönen är under 117 590 kr per år, får man en standardiserad sjukpenning på 250 kr per dag. Detta gäller för enskilda näringsidkare som inte uppfyller kraven för att få föräldrapenning baserad på verksamhetens överskott före skatt efter avdrag.

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.

Om skribenten

Profilbild för Sophia-Maria Werner