Avdrag

 • Maximera dina avdrag för hemmakontor

  Maximera dina avdrag för hemmakontor

  Med fler svenskar som jobbar på distans växer behovet av att förstå avdrag för hemmakontor. Lär dig att minska skattekostnader genom avdrag för kontorsutrustning, del av bostadskostnader och driftkostnader. Viktigt att skilja på fasta och rörliga kostnader, och endast merkostnader är avdragsgilla. Följ Skatteverkets regler och säkerställ att avdragen är väl dokumenterade för att stärka…

 • Optimera avdraget för eget arbete vid husförsäljning

  Optimera avdraget för eget arbete vid husförsäljning

  Maximera ditt avdrag för eget arbete vid husförsäljning genom att dokumentera kostnader för grundförbättringar som höjer bostadens värde. Viktiga tidpunkter och rätt användning av Skatteverkets e-tjänster underlättar avdragsprocessen. Särskilda regler gäller beroende på bostadens ålder, och endast permanenta uppgraderingar som att byta från plastmatta till parkett kvalificerar. Digitala verktyg hjälper till att överblicka utgifter och…

 • Maximera ditt ränteavdrag för bolånet

  Maximera ditt ränteavdrag för bolånet

  Att förstå hur man gör avdrag för ränteutgifter kan vara en komplex process, men det är en viktig del av skatteplaneringen som kan ge dig ekonomiska fördelar. I vår guide utforskar vi grunderna i ränteavdrag, hur olika lån påverkas och processen för att justera avdrag utifrån dina ekonomiska förhållanden. Vi tillhandahåller även tips för att…

 • Så maxar du avdrag för trängselskatt

  Så maxar du avdrag för trängselskatt

  Optimera ditt avdrag för trängselskatt genom att förstå reglerna. För arbetsresor kan kostnader över 11 000 kr, kombinerat med milersättning, ge avdrag. För tjänsteresor är alla trängselskatter avdragsgilla. Håll noggrann körjournal för att styrka utlägg vid deklarationen och maximera återbäringen. Missade du avdraget? Begär omprövning hos Skatteverket. Förbered dina underlag i tid för att säkerställa…

 • Så maxar du avdraget för mäklararvode

  Så maxar du avdraget för mäklararvode

  Att förstå avdrag för mäklararvode är avgörande när du säljer din fastighet för att minska skatten på din vinst. I denna guide går vi igenom hur du kan nyttja detta avdrag för att effektivt sänka den skatt du betalar. Vi belyser även andra avdragsgilla kostnader såsom annonskostnader och homestyling, samt betonar vikten av att spara…

 • Gör rätt avdrag för kapitalförlust – så funkar det

  Gör rätt avdrag för kapitalförlust – så funkar det

  Som investerare är det viktigt att förstå hur man hanterar avdrag för kapitalförlust för att mildra effekterna av dåliga investeringar. I Sverige är det möjligt att dra av en del av förlusten från skatten. Regelverket varierar för privata investerare och företag, samt för näringsbetingade andelar och utländska investerare. Det är också viktigt att hålla sig…

 • Gör rätt avdrag för representation och konferens

  Gör rätt avdrag för representation och konferens

  Säkerställ avdrag för representation genom att förstå reglerna och praktisera noggrann dokumentation. Vi guidar dig genom vad som klassificeras som avdragsgill representation, viktiga momsregler och skillnaden mellan intern och extern representation. Lär dig hur konferenser hanteras skattemässigt och vikten av att koppla representation till affärsnytta för att undvika fel i företagets räkenskaper och potentiella problem…

 • Traktamente 2023 och 2024: Så maximerar du avdraget

  Traktamente 2023 och 2024: Så maximerar du avdraget

  Traktamente är ersättning för merkostnader vid tjänsteresor och det är viktigt att förstå reglerna för att maximera avdrag för traktamente. För 2023 är det skattefria beloppet 260 kr per dag och för 2024 är det 290 kr. Regelverket innebär att resor över 50 km med övernattning berättigar till traktamente. Vid långvariga tjänsteresor minskar beloppet med…