Uncategorized

 • Smarta knepet: Lagerfinansiering som tillväxtmotor

  Smarta knepet: Lagerfinansiering som tillväxtmotor

  Lagerfinansiering är en finansiell strategi där företag använder sitt varulager som säkerhet för att skapa likviditet och driva tillväxt. Detta ger företag möjlighet att optimera inköp, dra nytta av marknadsprisernas svängningar och agera snabbt på affärsmöjligheter. Genom att kombinera lagerfinansiering med fakturabelåning kan företag ytterligare förbättra sin finansiella flexibilitet. Att förstå de juridiska aspekterna är…

 • Finansiell leasing: Vad är det egentligen?

  Finansiell leasing: Vad är det egentligen?

  Finansiell leasing är en avtalsform där företag hyr en tillgång från ett finansbolag, vilket ger ekonomiskt ägarskap och riskansvar till hyrestagaren. Denna typ av leasing kräver att tillgången och skulden redovisas i hyrestagarens bokslut, och är vanlig inom flera industrier för att effektivisera resursanvändning. Viktiga faktorer inkluderar val av tillgång, leasingavtalets villkor och slutalternativ. Finansiell…

 • Operationell leasing – så fungerar det

  Operationell leasing – så fungerar det

  Operationell leasing är ett flexibelt avtal som låter företag använda tillgångar utan att äga dem, vilket underlättar för anpassning till marknadsförändringar och teknikutveckling. Det minskar initiala kostnader och restvärdesrisker, vilket är fördelaktigt för företagets likviditet och kapitalbindning. Efter nya redovisningsregler måste längre avtal redovisas i balansräkningen, vilket ökar transparensen. Operationell leasing är speciellt gynnsamt för…