Kostnader för lagfart och pantbrev vid husköp

beräkning av utgifter för husköp

Läs sammanfattningen

När du ska låna till lagfart och pantbrev vid husköp är det viktigt att räkna med dessa kostnader i din budget. Lagfarten, 1,5% av köpesumman eller taxeringsvärdet plus en avgift, och pantbrevet, 2% av pantbrevets belopp i stämpelskatt, är nödvändiga för äganderätten och som säkerhet för lånet. Kom ihåg att dessa kostnader kan vara avdragsgilla vid försäljning. Besök Lantmäteriet för att kontrollera befintliga inteckningar. Agera proaktivt för att undvika fördröjning i ägarregistrering och låneprocess.

Låna till lagfart och pantbrev – en ofrånkomlig del av husköpet

När drömmen om ett eget hus blir verklighet, är det viktigt att förstå alla de kostnader som tillkommer utöver själva köpesumman. En essentiell del av husköpet som inte får förbises är lagfarten och pantbreven. Dessa juridiska dokument är avgörande för att säkerställa din rättighet till fastigheten och dess användning som säkerhet för lån. Därmed bör köparen alltid se till att dessa kostnader är inberäknade i sin totala budget för köpet.

Vad är lagfarten och hur beräknas kostnaden?

Lagfarten tjänar som ditt juridiska bevis på äganderätten till en fastighet. Genom en officiell registrering hos Lantmäteriet blir du erkänd som lagfaren ägare. Kostnaden för lagfarten är 1,5% av det högsta beloppet av antingen köpesumman eller taxeringsvärdet, plus en administrativ avgift på 825 kronor. Det innebär att för en köpeskilling på 3 miljoner kronor blir lagfartskostnaden totalt 45 825 kronor.

Pantbrevet – din bostads låneförbindelse

Pantbrevet är det dokument som bevisar att en fastighet har inteckningar och därigenom kan användas som säkerhet för ett lån. Vid ett husköp där köparen inte har hela köpesumman tillgänglig, blir pantbrev ett obligatoriskt inslag för att kunna belåna fastigheten. Att överta säljarens befintliga pantbrev är möjligt, men om ytterligare pantbrev behövs uppgår kostnaden till 2% av pantbrevets storlek i stämpelskatt plus en expeditionsavgift på 375 kronor.

De olika typerna av pantbrev som finns

Att förstå de olika formerna av pantbrev är viktigt. Traditionellt har pantbrev utfärdats i fysisk form, men numera är elektroniska pantbrev, så kallade datapantbrev, vanligare. Dessa elektroniska dokument är inte bara mer praktiska utan även säkrare, eftersom de förvaltas digitalt och minskar risken för förlust och förfalskning. Oavsett form, är deras grundläggande funktion densamma: att tjäna som bevis för lånets säkerhet.

Steg-för-steg: Så räknar du ut vad det kommer kosta

Det är viktigt att redan i början av husköpsprocessen få en bild av vilka kostnader som tillkommer, så att du kan planera din ekonomi därefter. Här följer en guide för att räkna ut kostnader för lagfart och pantbrev. Du börjar med att identifiera det högsta värdet mellan köpeskilling och taxeringsvärde för lagfartskostnaden. För pantbrev kostar nya dokument 2% av pantbrevets belopp i stämpelskatt samt en avgift på 375 kronor. Genom att lägga samman dessa kostnader får du den totala summan som måste finnas med i din budget.

Bilder av fastighetstransaktionskostnader för fastighetsägande och hypoteksregistrering.

Betalningsprocessen – när och hur sker betalningen?

Betalning av lagfart och pantbrev sker oftast i samband med tillträdet av fastigheten och hanteras vanligtvis via köparens bank. I vissa fall kan köparen också få en faktura direkt hemskickad till sig. Det är viktigt att omedelbart se till att dessa avgifter blir betalda för att säkra din äganderätt utan onödig fördröjning.

Viktigt att tänka på för bostadsrättsköpare

För den som köper en bostadsrätt kan processen se lite annorlunda ut. Lagfarten och pantbrev är unika för fastighetsköp och appliceras inte på bostadsrätter. I bostadsrättsföreningens fall är det istället bostadsrätten själv och föreningens egendom som utgör säkerheten. Det är viktigt att förstå skillnaderna för att undvika förvirring. För mer information om bostadsrätter, besök Boupplysningen.se.

Avdragsgilla kostnader vid försäljning av hus

När det blir dags att sälja ditt hus är det bra att veta att kostnader för lagfart och pantbrev kan dras av i din deklaration. Detta minskar din kapitalvinst och därmed den skatt som ska betalas på försäljningen, vilket kan ge en ekonomisk fördel i samband med försäljningen.

Att ta reda på befintliga pantbrev och inteckningar

Ett viktigt steg i köpprocessen är att ta reda på om och vilka pantbrev och inteckningar som finns på fastigheten som man är intresserad av att köpa. För att kolla upp detta kan du besöka Lantmäteriets webbplats.

Efter lånet – vad händer med pantbrevet?

Det är inte över när lånet är betalat; pantbrevet har fortfarande en viktig roll att spela. När lånet är återbetalt ska pantbrevet återlämnas till ägaren, vilket är en bekräftelse på att inteckningen inte längre gäller. Vid en försäljning är det däremot viktigt att alla pantbrev övergår till den nya ägaren som del av överlåtelseprocessen. Att ha ordning på alla papper när man använder fastigheten som säkerhet för lån är av yttersta vikt för både juridisk och finansiell säkerhet.

FAQ – Kostnader för lagfart och pantbrev vid husköp

Vilka kostnader tillkommer förutom köpeskillingen vid köp av hus?

Vid köp av hus tillkommer kostnader för lagfart och pantbrev utöver köpeskillingen. Lagfarten är ett bevis på ägarskap och kostar 1,5 % av det högsta beloppet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet plus en ansökningsavgift på 825 kronor. Pantbrev är bevis på inteckning och kostar 2 % i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en expeditionsavgift på 375 kronor för nya pantbrev.

När och hur betalar man för lagfart och pantbrev?

Betalning för lagfart och pantbrev sker vanligtvis på tillträdesdagen via banken eller så får köparen en faktura att betala. Denna process samordnas ofta av köparens bank i samband med att köpet och lånearrangemangen slutförs.

Hur räknar man ut kostnaden för pantbrev?

Kostnaden för pantbrev beräknas som 2 % i stämpelskatt av det belopp pantbrevet utfärdas för. Till detta läggs en avgift på 375 kronor per nytt pantbrev. Exempelvis, om pantbrevet utfärdas för 1 miljon kronor, blir stämpelskatten 20 000 kronor plus avgiften på 375 kronor, vilket totalt ger en kostnad på 20 375 kronor.

Är lagfart och pantbrev avdragsgilla vid deklaration?

Ja, kostnader för lagfart och pantbrev är avdragsgilla vid deklarationen i samband med försäljning av huset. Detta innebär att du kan dra av dessa kostnader för att minska din kapitalvinstskatt.

Vad händer med befintliga pantbrev vid försäljning av ett hus?

Befintliga pantbrev övergår till den nya ägaren vid försäljning av ett hus. Om lånet som pantbreven säkrade är betalt, återlämnas de fysiska pantbreven till ägaren eller, i fallet med datapantbrev, makuleras de elektroniska posterna hos Lantmäteriet.

Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.

Photo by Anastasia Shuraeva

Om skribenten

Profilbild för Sophia-Maria Werner