Thom Lundberg

  • Finansiell leasing: Vad är det egentligen?

    Finansiell leasing: Vad är det egentligen?

    Finansiell leasing är en avtalsform där företag hyr en tillgång från ett finansbolag, vilket ger ekonomiskt ägarskap och riskansvar till hyrestagaren. Denna typ av leasing kräver att tillgången och skulden redovisas i hyrestagarens bokslut, och är vanlig inom flera industrier för att effektivisera resursanvändning. Viktiga faktorer inkluderar val av tillgång, leasingavtalets villkor och slutalternativ. Finansiell…

  • Operationell leasing – så fungerar det

    Operationell leasing – så fungerar det

    Operationell leasing är ett flexibelt avtal som låter företag använda tillgångar utan att äga dem, vilket underlättar för anpassning till marknadsförändringar och teknikutveckling. Det minskar initiala kostnader och restvärdesrisker, vilket är fördelaktigt för företagets likviditet och kapitalbindning. Efter nya redovisningsregler måste längre avtal redovisas i balansräkningen, vilket ökar transparensen. Operationell leasing är speciellt gynnsamt för…